Turismisektor tööandjana. Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: majutus-, toitlustus- ja turism.

Aeg ja koht: reedel 8. veebruaril kl 14:30-15:30 turismimessi Tourest 2019 seminariruum A 1

Sihtgrupp: turismiettevõtjad-tööandjad, turismiõpet pakkuvad koolid, kõik huvilised.

Läbi viib: SA Kutsekoda

Millest räägitakse:

Kui  kuuleme sõna “turism”, siis mõtleme puhkusele, positiivsetele emotsioonidele, mõnusatele mälestustele koos lähedastega. Mõnele seostub see nädalase päikesereisiga ookeani kaldal palmi all, teise jaoks on see ennastületav rassimine lummavate vaadetega mägistel rattateedel. Tallinlase jaoks võib see tähendada pagemist Võrumaa metsade vahele  või kõva leili suitsusaunas, lastele spaakülastust koolivaheajal.

Kui läheme kodust välja ja reisile, siis vajame öömaja, süüa ning soovime kasutada muid erinevaid teenuseid, mille osas saab parimat nõu professionaalselt reisikonsultandilt.

Turism on Eesti majanduse jaoks väga oluline. Turismimajanduse osatähtsus Eesti SKP-s on kaudseid mõjusid arvestades umbes 7% ning turism annab olulise panuse ekspordituludesse. Umbes 4% kõigist hõivatutest Eestis töötab majutuse, toitlustuse ja reisiettevõtete tegevusala ettevõtetes. Lisaks meile külla tulnud välismaalastele lööb Eesti siseturism viimasel kümnel aastal aina uusi rekordeid.

Kas turism valdkonnana on atraktiivne tööandja? Mida peab oskama ja teadma, et siin tööd saada? Keda, kui palju ja milliseid inimesi me vajame, et pakkuda parimat võimalikku teenust?

2018. aastal läbiviidud OSKA majutus-, toitlustus- ja turismi valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduste uuringusus otsiti vastust küsimustele kui palju ja milliste oskustega töötajaid on tulevikus valdkonnas vaja ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tagada tulevikuvajadustele vastavate oskustega tööjõu olemasolu.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, täiendavat infot leiab kodulehelt: http://oska.kutsekoda.ee/

Mida me uuringu tulemustest teada saime? Tule, kuula ja räägi kaasa!

Osalemine eelregistreerimisega (kui olete saanud kutse osalemiseks profina) ja walk in.
Kui soovite Tourest2019 külastaja tasuta kutset, laadige see alla või printige välja SIIT.