Eksponendi meelespea

KuupäevTegevus
19.08.2019Algab Global Village ala registreerimine Tourest 2020 messile
05.09.2019Algab ETFL liikmete registreerimine Tourest 2020 messile
18.09.2019Lõpeb soodushinnaga registeerimine Tourest 2020 messile ETFL-i liikmetele
19.09.2019Algab ETFLi mitte-liikmete registreerimine Tourest 2020 messile
31.10.2019Lõpeb soodushinnaga registreerimine Tourest 2020 messile mitte-liikmetele
11.12.2019Viimane päev lisateenuste tellimiseks normaalhinnaga, edasipidi lisandub hindadele 25%.
11.12.2019Viimane päev kaasaeksponendi registreerimiseks
11.12.2019Viimane päev stendijooniste esitamiseks või detailse kujunduskavandi, stendikonstruktsioonide ja -materjalide kooskõlastamiseks.
24.01.2020Viimane päev nimekirja edastamiseks inimestest, kes vajavad sissepääsu messipaviljonidesse montaaži- ja demontaažiperioodil.
24.01.2020Viimane päev reklaamteenuste tellimiseks
24.01.2020Viimane päev lava- ja/või stendiprogrammi info saatmiseks
04.02.2020Viimane päev lisateenuste tellimiseks 25% juurdehindlusega, edaspidi lisandub hindadele 50%.
04-05.02.2020

Montaaž messikeskuses (kell 09.00 - 20.00, sissepääs nimekirja alusel)

06.02.2020Eksponeerimine messikeskuses
(kell 09.00 - 21.00, sissepääs rinnasildi alusel)
  

07.-09.02.2020

29. rahvusvaheline turismimess TOUREST 2020!

07.02.2020 kl 10.00 - 18.00 (NB! 10:00 – 13:00 B2B ja VIP külastajate aeg)
08.02.2020 kl 10.00 - 18.00
09.02.2020 kl 10.00 - 15.00

Eksponendid saavad rinnasildi alusel viibida messikeskuses 1 tund enne ja 1 tund pärast messi ametlikke lahtiolekuaegu.

07.02.2020Messipidu ja afterparty messi eksponentidele
09.-11.02.2020Demontaaž messikeskuses
09.02.2020 kell 15.00 - 21.00 (sissepääs rinnasildi või nimekirja alusel)
10.-11.02.2020 kell 09.00 - 18.00 (sissepääs nimekirja alusel)

Eksponendid on turismiorganisatsioonid, reisi- ja turismiteenuseid osutavad ettevõtted sh reisikorraldajad, reisibürood, transpordi-, majutus-, toitlustus-, meelelahutus-, autorendi-, kindlustus-, koolitus- ja puhkamisvõimalusi pakkuvad ettevõtted ning nende ettevõtete koostööpartnerid.
Põhieksponendid (edaspidi eksponent) on isikud, kes omavad kehtivat lepingut messil osalemiseks ja messipinna üürimiseks (edaspidi leping). Eksponendi nimetus ja/või logo tehakse nähtavaks messipinna stendil, andmed avaldatakse "TOUREST 2020" veebikataloogis.
Kaaseksponendid (edaspidi kaaseksponent ja üldistatult ka eksponent) on juriidilised isikud, kes osalevad messil põhieksponendi messipinnal. Kaaseksponendile eraldatud messipind peab olema oma kujunduses selgelt eristatav sh esiletõstetult peab olema näha kaaseksponendi nimi/logo ja muu eksponendile kohustuslikuks tehtud teave, kaaseksponendile eraldatud messipinnal peavad viibima kaaseksponendi esindajad. Eksponent on kohustatud registreerima kõik oma kaaseksponendid ja tasuma iga kaaseksponendi osalustasu ja teenuste eest. Kui kaaseksponent osaleb messil ka põhieksponendina on eksponent vabastatud kaaseksponendi osalustasu maksmisest. Kaaseksponendi staatus tagab kaaseksponendi nime ja/või logo eksponendi messipinna kujunduses ja õiguse jagada kaaseksponendi reklaammaterjale. Õigeaegselt registreeritud kaaseksponendi andmed kantakse messi elektroonilisse kataloogi.

Eksponaatide ja/või stendi demontaaž ja/või eksponendi lahkumine messipinnalt enne messi viimase päeva lahtiolekuaja lõppu on keelatud. Eksponent, kes nimetatud keeldu eirab, kohustub tasuma leppetrahvi 10% lepingujärgse messipinna üüri kogumaksumusest iga rikkumises oldud täistunni eest, kuid vähemalt 200 €. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga.

RINNASILDID JA PARKLAKAARDID 
Rinnasildid annavad õiguse viibida messikeskuses 04 ja 05. 02.2020 kl 09.00-20.00; 06.02.2020 kl 09:00-21:00, 07 ja 08.02.2020 kl 09.00-19.00 ja 09.02.2020 kl 09.00-21.00. Korraldaja edastab vajaminevate rinnasiltide saamiseks eksponendile lingi, millelt eksponent saab omale vajalikus koguses rinnasilte alla laadida, hiljemalt 19. november 2019. Rinnasiltide taskud väljastab korraldaja 06.02.2020 messikeskuses. Rinnasildid on personaalsed ja mitte edasi antavad.
Montaaži- ja demontaažiperioodil toimub sissepääs messikeskusesse üksnes montaažikäepaeladega. Eksponent edastab messi korraldajale montaažiga seotud isikute nimekirja hiljemalt 24.01.2020.
Iga eksponent (selguse mõttes põhieksponent) saab messipinna kohta ühe tasuta parkimise perioodikaardi, mis annab õiguse korduvaks sissesõiduks Eesti Näituste messikeskuse territooriumile, kaubaveoks D-, C- ja BI-paviljoni ning parkimiseks messikeskuse autoparklas ajavahemikul 07.-09.02.2020.

MESSIKUTSED
Iga eksponent ja kaaseksponent saab õiguse edastada otse oma kliendile või oma reklaamikanalites tasuta sissepääsu tagavaid tasuta messikutseid piiramatus koguses. Kutse annab õiguse messi ühekordseks külastamiseks lahtiolekuaegadel (v.a. 7.02.2020 kell 10:00 – 13:00, turismi profesionaalile mõeldud ajal). Kutse saadetakse eksponendile e-postiga pärast messipinna üüri tasumist, hiljemalt 19. november 2019

Iga eksponent ja kaaseksponent saab õiguse edastada tasuta sissepääsu tagavaid VIP-messikutseid piiramatus koguses. Kutse annab õiguse messi ühekordseks külastamiseks turismi profesionaalile mõeldud ajal, s.o. 07.02.2020 ajavahemikul 10:00 – 13:00. Link kutse allalaadimiseks saadetakse eksponendile e-postiga pärast messipinna üüri tasumist, hiljemalt 19. november 2019.

INTERNETI PÜSIÜHENDUS

Eksponendil on võimalik tellida oma stendile tasuline interneti püsiühendus, pöördudes ise otse teenusepakkujate poole: traadiga ühendus kiirusega kuni 4 Mbit/s kõigis messihallides CITIC Telecom CPC Estonia OÜ e-posti aadressil: info-eu@citictel-cpc.com, tel. +372-622-3399;  www.citictel-cpc.com/ES/ES/Pages/index.html. WiFi teenuse osutamise kõigis messihallides tagab Elisa Mobiilsideteenuste AS.

Tellimiseks on vaja teada oma stendi numbrit. Palun küsi see korraldajalt kindlasti üle, sest kuni lõpliku saaliplaani valmimiseni võib numbrites ette tulla muudatusi!

ARVE MUUTMINE PÄRAST ARVE VÄLJASTAMIST

Eksponendi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tahteavaluse alusel muudab korraldaja eksponendile juba väljastatud arvet. Kui eksponendi soov arve muutmiseks on esitatud pärast arve väljastamist korraldaja poolt, tasub eksponent korraldajale iga arve muutmise eest teenustasu 20 (kakskümmend) eurot, millele lisandub käibemaks.