Tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused on Eesti Näituste poolt koostatud nõuete kogum, mis kehtib kõikidel messikeskuses korraldatavatel messidel osalevatele eksponentidele.